Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów
Termin składania uwag
2014-01-16 - 2014-01-29
Zarządzenie Prezydenta Miasta
16/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów
Opublikował