Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Termin składania uwag
2014-01-21 - 2014-02-11
Zarządzenie Prezydenta Miasta
24/2014 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Opublikował