Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Termin składania uwag
2014-02-14 - 2014-02-21
Zarządzenie Prezydenta Miasta
69/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Opublikował