Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie nazwy skrzyżowania typu rondo
Termin składania uwag
2014-02-19 - 2014-02-21
Zarządzenie Prezydenta Miasta
83/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie nazwy skrzyżowania typu rondo
Opublikował