Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
2014-02-19 - 2014-02-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
85/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Opublikował