Dotyczy
Konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku oraz w sprawie cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Termin składania uwag
2014-02-19 - 2014-02-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
82/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Opublikował