Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2014-03-14 - 2014-03-19
Zarządzenie Prezydenta Miasta
130/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował