Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2014-03-20 - 2014-03-25
Zarządzenie Prezydenta Miasta
144/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował