Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - Antoniego Woryny
Termin składania uwag
2014-04-22 - 2014-04-28
Zarządzenie Prezydenta Miasta
183/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ul. Antoniego Woryny
Opublikował