Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - Wisławy Szymborskiej"
Termin składania uwag
2014-04-21 - 2014-04-28
Zarządzenie Prezydenta Miasta
184/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej- ul. Wisławy Szymborskiej
Opublikował
Dokumenty