Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie nazwy skrzyżowań typu rondo.
Termin składania uwag
2014-04-23 - 2014-04-25
Zarządzenie Prezydenta Miasta
196/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie nazwy skrzyżowań typu rondo
Opublikował
Dokumenty