Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r.
Termin składania uwag
2014-06-16 - 2014-06-23
Zarządzenie Prezydenta Miasta
286/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r.
Opublikował