Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Termin składania uwag
2014-06-18 - 2014-06-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
288/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Opublikował