Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród
Termin składania uwag
2014-07-03 - 2014-07-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
311/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród
    • 2014-218650 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
      all_02
Opublikował