Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Termin składania uwag
2014-07-07 - 2014-07-14
Zarządzenie Prezydenta Miasta
323/2014 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Opublikował