Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. św. Jana, 180386 ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich jako dróg wewnętrznych)
Termin składania uwag
2014-09-06 - 2014-09-08
Zarządzenie Prezydenta Miasta
466/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych
    • 2014-240113 (z dnia 11 września 2014 r.)
      all_02
    • 2014-240113 (z dnia 11 września 2014 r.)
      nowy plik
Opublikował