Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Termin składania uwag
2014-09-09 - 2014-09-11
Zarządzenie Prezydenta Miasta
476/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Opublikował