Dotyczy
konsultacji 3 projektów uchwał: w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok, w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Termin składania uwag
2014-09-30 - 2014-10-06
Zarządzenie Prezydenta Miasta
496/2014 konsultacji 3 projektów uchwał: w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok, w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
    • 2014-248292 (z dnia 29 września 2014 r.)
      all_02
Opublikował
Dokumenty