Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)
Termin składania uwag
2014-10-03 - 2014-10-13
Zarządzenie Prezydenta Miasta
501/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2 października 2014