Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
Termin składania uwag
2014-10-08 - 2014-10-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
517/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 8 października 2014