Dotyczy
projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
Termin składania uwag
2014-10-20 - 2014-10-23
Zarządzenie Prezydenta Miasta
531/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
    • 2014-252805 (z dnia 16 października 2014 r.)
      all_02
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II) dnia 16 października 2014
Dokumenty