Dotyczy
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Termin składania uwag
2014-10-20 - 2014-10-23
Zarządzenie Prezydenta Miasta
530/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R) dnia 16 października 2014