Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
Termin składania uwag
2014-10-17 - 2014-10-21
Zarządzenie Prezydenta Miasta
537/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R) dnia 17 października 2014