Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)
Termin składania uwag
2014-10-23 - 2014-10-27
Zarządzenie Prezydenta Miasta
546/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 23 października 2014