Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku
Termin składania uwag
2014-10-31 - 2014-11-05
Zarządzenie Prezydenta Miasta
555/2014 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku
Opublikował