Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej
Termin składania uwag
2015-01-05 - 2015-01-14
Zarządzenie Prezydenta Miasta
640/2014 konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej
    • 2014-279636 (z dnia 31 grudnia 2014 r.)
      all_02
Opublikował