Dotyczy
projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2015-01-16 - 2015-01-21
Zarządzenie Prezydenta Miasta
24/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika
Opublikował