Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Bukowej
Termin składania uwag
2015-01-29 - 2015-02-02
Zarządzenie Prezydenta Miasta
40/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Bukowej
Opublikował
Hanna Szulik (Podinspektor K) dnia 28 stycznia 2015