Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Termin składania uwag
2015-02-09 - 2015-02-16
Zarządzenie Prezydenta Miasta
68/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował