Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2015-02-10 - 2015-02-12
Zarządzenie Prezydenta Miasta
75/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował
Hanna Szulik (Podinspektor K) dnia 11 lutego 2015