Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Termin składania uwag
2015-02-12 - 2015-02-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
78/2015 konsultacji uchwały w sprawie regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Opublikował
(nie)