Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2015-02-18 - 2015-02-19
Zarządzenie Prezydenta Miasta
81/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował
Dokumenty