Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Termin składania uwag
2015-02-18 - 2015-02-23
Zarządzenie Prezydenta Miasta
84/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
Załącznik do Zarządzenia [rtf - 17 KB]
Zarządzenie [rtf - 23 KB]