Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie określania kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określania dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2015-03-09 - 2015-03-13
Zarządzenie Prezydenta Miasta
119/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie określania kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określania dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował
Dokumenty