Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich.
Termin składania uwag
2015-04-14 - 2015-04-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
194/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich
Opublikował
Dokumenty