Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich
Termin składania uwag
2015-05-07 - 2015-05-14
Opublikował
Dokumenty