Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Termin składania uwag
2015-05-12 - 2015-05-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
254/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował