Dotyczy
Konsultacja projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście
Termin składania uwag
2015-06-02 - 2015-06-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
309/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście
Opublikował
Dokumenty