Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
Termin składania uwag
2015-06-03 - 2015-06-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
312/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
Opublikował
Dokumenty