Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutu
Termin składania uwag
2015-06-11 - 2015-06-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
329/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutu
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 11 czerwca 2015
Dokumenty