Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku
Termin składania uwag
2015-06-11 - 2015-06-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
326/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 11 czerwca 2015
Dokumenty