Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2015-08-20 - 2015-08-28
Zarządzenie Prezydenta Miasta
488/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
załacznik do zarządzenia [pdf - 31 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]