Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2015-08-20 - 2015-08-28
Zarządzenie Prezydenta Miasta
487/2015 konsultacji projektu uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował
Dokumenty