Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2015-08-20 - 2015-08-28
Zarządzenie Prezydenta Miasta
489/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1193 KB]
załacznik do zarządzenia [pdf - 32 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]