Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2015-09-03 - 2015-09-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
514/2015 konsultacji projektu uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 105 KB]
zalacznik do zarządzenia [pdf - 32 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]