Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2015-09-17 - 2015-09-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
539/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował