Dotyczy
W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Termin składania uwag
2015-09-28 - 2015-10-05
Zarządzenie Prezydenta Miasta
549/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Opublikował
Dokumenty
Metryka nowy plik _24_.rtf20150924135151 [pdf - 38 KB]
Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
Uzasadnienie [pdf - 18 KB]