Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2015-10-14 - 2015-10-20
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 14 października 2015
Dokumenty