Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2015-10-14 - 2015-10-20
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 219 KB]
Zarządzenie [pdf - 41 KB]