Dotyczy
konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2016 rok, podatku od środków transportowych na 2016 rok, wzorów formularzy na podatek leśny oraz wzorów formularzy na podatek rolny
Termin składania uwag
2015-10-30 - 2015-11-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
609/2015 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2016 rok, podatku od środków transportowych na 2016 rok, wzorów formularzy na podatek leśny oraz wzorów formularzy na podatek rolny
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 30 października 2015