Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Termin składania uwag
2015-10-30 - 2015-11-06
Zarządzenie Prezydenta Miasta
611/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 30 października 2015
Dokumenty